Jegindø Skolefest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagereoversigt

Årgang Navn
4. september 2010
1927
1938
1938
1938
1940
1940
1940
1940
1941
1943
1943
1944
1944
1945
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1949
1950
1950
1951
1951
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958

1958

1959
1959
1959
1959
1959
1959

1960

1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1983
1983
1983
1985
1985
1986
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1999
1999
1999
2000
2000
2000
Kristian Grud
Eva Mortensen 
Martha Kjeldgaard 
Jens Borg Grud 
Ellen Olesen 
Kr. Trap
Jenny Pedersen 
Thea Larsen 1940 
Ruth Jensen 
Anna Nielsen
Thora Andersen (Laurberg)
Niels "Hav" Kristensen
Johannes Noer
Ejnar Sørensen
Jenny Rasmussen (Laurberg)
Jacob Olesen 
Kr. Laursen 
Kr. Flyvholm Kristensen
Henning Kjelde                           
K. Mikkelsen
Nanny (Kristensen) Sørensen
Vera Felthaus 
Anne Grethe Wrist Larsen
Bent Nørbygaard 
Karen Vollesen 
Flemming Pedersen
Anker Bjeregaard Sørensen
Grethe (Larsen) Vestergaard
Anna Laursen 
Jenny Falkesgaard 
Mette Kynde 
Krista Christiansen 
Asbjørn Kjelde
Kirsten Bligård (Sveigaard) 
Hanne Vester Grud 
Bjarne Olesen 
Henning Pinderup 
Henry Andersen 
Ivan Bjerregaard
Ingrid Kathrine Laursen ( Pedersen)
Erling Falkesgaard 
Birthe Jakobsen 
Ann Margrethe (Bjerregaard) Stokholm
Marion Pedersen 
Erik Holm Nielsen 
Karen Marie (Falkesgaard) Sørensen
Orla Pinnerup
Svend Nielsen
Niels Erik Grud 
Marius Vester Pedersen 
Ruth Sveigaard Schmidt
Anne Grethe Grud 
Henning Nielsen
Ingrid Raabjerg Svendsen (Larsen)
Marion Hvirveltoft (Nielsen)
Ernst Kjeldgaard 
Bodil Nielsen 
Villy Olesen 
Birgit (Nielsen) Bjerregaard
Kirsten (Bjerregaard) Poulsen
Poul Grud 
Ketty (Rimmer Nielsen) Møller
Edith (Nielsen ) Bæk
Børge Larsen 
Dagmar Bjerregaard
Leif Bjerregaard
Ellen Schjødt 
Eva Falkensgaard
Niels Kjeldgaard Jensen 
Kurt Odgaard
Lis Pedersen   (Nielsen)
Gerda Raabjerg Madsen ( Larsen )
Gunnar Kjeldgaard 
 Maja Sveigaard Bechmann
Thorkild Nielsen
Lillian Jeppesen
Ragnhild Bjerregård( Nielsen) 
Karin Larsen( Kjærgaard) 
Gunnar Raabjerg Larsen
Svend Erik Thing
Poul Erik Jensen 
Henny (Dahl) Mikaelsen
Niels Kjær
Tage Jensen
Lars Peter Larsen
Inger (Grud) Bjerregaard
Holger Nielsen
Poul Erik Nørbygaard
Lilly Thing Kristoffersen
Kathrine Andersen (Tinne Nielsen) 
Hans Boddum
Inge Noermark 
Karin Bruun (Jensen) 
Birthe Jensen 
Mona Madsen 
Anders Drejer
Asger Thing
Mona Mortensen
Sidsel Marie Vester Jensen 
Lilly Nielsen (Bjerregaard)
Preben Jensby 
Elly (Larsen)Didriksen
Svend Boddum
Peder Egon Noermark   
Eskild Kjærgaard
Bodil Pedersen
Jens Erik Laurberg                   
Hans Jørgen Andersen
Else-Marie Sveigaard
Kirsten Graversgaard
Anelis Nielsen
Bodil Sørensen     ( Flyvholm )
Benny Vester Olesen
Aksel Laurberg 
John Odgård 
Inger Krogsgaard  (Dahl)
Karl E. Andersen
Karen Thomsen
Erik Holm Nilesen 
Knud Erik Villadsen 
Margit Schmidt  (Nielsen)
Erling Mølgård 
Elly Boddum
Jens F Laurberg
Bente Sloth 
Svend Åge Jeppesen
Knud Vestergård 
Bodil Kjærgård
Jette Noer
Leif Odgaard 
Henny Villadsen 
Jens Sund 
Birthe Thiesen 
Hans Knorborg 
Torben Jensby
Erling Raabjerg Larsen 
Gunhild Mikkelsen
Kai Falsig Laurberg
Inge Ludvigsen (Thomsen)
Mette (Vestergaard) Østfeldt
Lisbeth Borgholm 
Tonny Birger Jeppesen
Lizzi Noer 
Jens Falsig Laurberg     (Ejnar)
Jesper Goll 
Jan Olsen
Grethe Pinderup Larsen 
Ib Laurberg
Karsten Rimmer
Henriette Villadsen 
Vita Thing Japsen
Hanne Pedersen (Sørensen) 
Gitte Pinnerup riisgaard
Lisbeth Villadsen 
Rita S. Laursen 
Karl Erik Olesen
Lissi Vibeke Thing Christensen
Jan Rimmer Andersen
Kristian Munk (Pedersen)
Finn P. Nielsen 
Søren "Hav" Kristensen
Bente Laursen
Brian Nielsen
Erik Sloth 
Susanne Knorborg 
Per Pinnerup 
Allan Thing
Ane Marie Sørensen (Madsen) 
Maibritt Boddum
Berit Holm Drejer
Lars Kjær
Bente Vestergård 
Johnny Bjerregaard
Kim Vester Pedersen
Johan Grud Bjerregaard
Hans Vestergård 
Micharl Munk
Frank Kvist Christensen
Lotte Obel
Tonny Kvist Christensen
Rene Pedersen
Jan Nielsen 
Erik Falsig 
Charlotte Vangsgaard 
Jonny Sandholm 
Dennis Aaboe
Morten Kjær
Michael Kjærgaard 
Ejnar Villadsen 
Johnny Bjerregård 
Peter V Jensen
Anna Vester Hansen (Vangsgaard)
Anja Falsig Laurberg 
Marianne Borgholm Riis
Lea Sand Sørensen
Dinah Lind Christensen
 Martin Kjærgaard 
Louise Sloth 
Niels Sund 
Yvette Laurberg 
Helene S. Borgholm 
Inge Marie Villadsen 
Mariann Jensen 
Randi Pinderup Larsen 
Jytte Steffensen 
B+Jørgen Fabricius 
Martha Kring  (Tidemann)

Jegindø Skolefest © 2009 •  kontakt